- BuurtSportCoachTexel -

   

Nieuws

Feed

02-11-2018, 15:05

Kerstvakantieactiviteit

De Kerstvakantieactiviteiten zijn weer bekend. Het lasergametoernooi is voor het basis- en het voortgezet onderwijs (8+). Op 21 december van 16.00 tot 19.00 uur ben je welkom bij Vakantiepark De Krim. Je kunt...   Meer


02-11-2018, 15:03

NSA november en december

Het nieuwe rooster van de naschoolse activiteiten staat weer online. Benieuwd waar ik in november en december sta? Check dan ons rooster onder het kopje Move4Ever.   Meer


02-11-2018, 15:02

Foto's herfstvakantieactiviteit

Het uitje naar de Geus was te gek! We hebben veel activiteiten gedaan en het was reuze gezellig. Texeltours bedankt voor de veilige rit en deelnemers bedankt voor de gezelligheid. Ben je benieuwd naar de...   Meer


24-05-2018, 14:09

AVG

   Meer
 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is: 
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.