- BuurtSportCoachTexel -

   

Nieuws


Terug naar overzicht

02-11-2018

Kerstvakantieactiviteit

De Kerstvakantieactiviteiten zijn weer bekend. Het lasergametoernooi is voor het basis- en het voortgezet onderwijs (8+). Op 21 december van 16.00 tot 19.00 uur ben je welkom bij Vakantiepark De Krim. Je kunt je inschrijven via de website onder het kopje inschrijven boven aan de pagina. De kosten bedragen 4 euro, dit is inclusief limonade en een hoop gezelligheid.
Zit je op het voortgezet onderwijs? Dan mag je je ook inschrijven voor het discozwemmen. Of natuurlijk EN EN als je niet kunt kiezen. Het discozwemmen begint om 19.00 uur dus dat sluit goed op elkaar aan! Voor het discozwemmen kun je je inschrijven via www.krim.nl/zwembad. De kosten bedragen 6 euro, maar dit is inclusief een cocktail, een fantastische DJ en sport- en spelactiviteiten in het zwembad. Hoe gaaf is dat!
Check het kopje vakantieactiviteiten onder het kopje bewegen boven aan de pagina voor de posters.

 poster lasergametoernooi.jpg
 poster discozwemmen.jpg


Terug naar overzicht


 

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. Dit bouwt voort op de Impuls waarbij combinatiefuncties worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. 2.900 Buurtsportcoaches gaan actief aan de slag. Doordat zij zowel werkzaam zijn bij een sport- of beweegaanbieder als in tenminste één andere sector, dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen.

Definities
Een combinatiefunctie is: 
Een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

Buurtsportcoaches zijn:
Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.